S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Her Genedlaethol 5K FFIT Cymru

Bydd 5 Arweinydd FFIT Cymru yn ceisio cwblhau uchafbwynt eu her ffitrwydd sef¬†‚ÄėHer 5K Genedlaethol FFIT Cymru‚Äô. A mae¬†modd¬†i chi¬†hefyd¬†gymryd¬†rhan, beth¬†bynnag¬†yw eich lefel ffitrwydd!

PRYD? 

Be am fod yn rhan o Her 5k Cenedlaethol FFIT Cymru?  Gallwch gerdded neu redeg 5 kilomedr yn eich ardal leol unrhyw dro rhwng Mai 9fed a hanner dydd Mai 15fed, 2021.

COFRESTRU 

Cofrestrwch nawr ar y wefan yma

Dyddiad cau: Mai 7, 2021

CWESTIYNAU? 

Beth ydi Her 5K Cenedlaethol FFIT Cymru? 

Her ‚Äėrithiol‚Äô yw hon sydd yn golygu y bydd¬†unrhywun¬†yn gallu¬†cymeryd¬†rhan yn eu ardal leol¬†rhwng Mai¬†9fed a hanner dydd ar Mai 15fed.

Oes rhaid i mi fod wedi rhedeg o’r blaen? 

Nagoes! Mae’r digwyddiad yma yn agored i bawb, o unrhyw lefel ffitrwydd.

Gai rhedeg ar treadmill? 

Cei! Croeso i ti rhedeg neu gerdded y 5k tu mewn neu y tu allan yn Her cenedlaethol 5K FFIT Cymru!

Sut ydw i yn cael bod yn rhan o Her Cenedlaethol 5k FFIT Cymru? 

Cofrestra ar y wefan yma cyn Mai 7fed, yna bydd gofyn iti gyflawni 5k drwy rhedeg neu gerdded yn dy ardal leol rhwng Mai 9fed a hanner dydd Mai 15fed.

Oes rhaid i mi wneud unrhywbeth arall? 

Oes pl√ģs!¬†I fod yn rhan o‚Äôr rhaglen, rydym yn gofyn yn garedig iti yrru llun neu fidio ohonot yn cyflawni y her¬†i¬†ffitcymru@cwmnida.tv¬†neu drwy gyfrifon cymdeithasol @ffitcymru¬†a chofrestru dy daith ar wefan¬†parkrun.

CYNLLUN RHEDEG 

Os nad wyt ti wedi rhedeg o’r blaen, dilyna gynllun rhedeg Soffa i 5K wedi ei gynllunio gan Rae Carpenter, hyfforddwr personol FFIT Cymru.

Linc Spotify podlediad 1

Linc Spotify podeldaid 2 (i ddysgwyr)

Os hoffech unrhyw fanylion pellach, cysylltwch a’r tim cynhyrchu ar ffitcymru@cwmnida.tv

Amdani! 

 

Cofrestra nawr!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd