S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Cystadleuaeth FFIT Cymru a’r Urdd

Mewn partneriaeth  gyda’r Urdd, bydd FFIT Cymru yn cynnal cystadleuaeth arbennig eleni ar gyfer plant a phobl ifanc blwyddyn 1 i 13.

Y GYSTADLEUAETH? 

Creu fidio ffitrwydd (tebyg i¬† sesiwn HIIT/’circuit’/dawns) hyd at 5 munud o¬†hyd.¬†Gellir¬†cystadlu¬†¬†fel unigolyn neu fel grwp

OED 

Bydd¬†dwy adran –¬†Cynradd ac Uwchradd¬†(oed blwyddyn 1 i 13)

BEIRNIAD 

Rae Carpenter, hyfforddwr personol FFIT Cymru

CANLLAWIAU 

Mae cyfle yma i chi fod yn greadigol

Dim defnyddio unryyw offer, dim ond eich cyrff.

Rhaid sicrhau bod¬†y gweithgaredd¬†yn saff –¬†bod¬†digon o le o’ch cwmpas, dim llawr lithrig,¬†bod pawb yn¬†gwisgo dillad addas.

O ran cynnwys, bydd angen ystyried cynhesu y corff ar¬†gychwyn¬†y sesiwn¬†ac¬†oeri y corff (‚Äėcool¬†down’)¬†ar¬†ei ddiwedd.

Gellir cynnwys rhywun arall, neu ymarfer ar y cyd neu efo pobl eraill (os yw’n saff i wneud dan gyfyngiadau Covid)

Bydd angen dilyn rheolau Covid yn gyffredinol drwy’r gweithgaredd e.e os penderfynu ffilmio y fidio yn yr ysgol, annog neud tu allan. Cadw 2 medr i ffwrdd.

DYDDIAD CAU 

Anfonwch eich fideos i mewn ar ebost i cyfansoddi@urdd.org erbyn 12p.m, Mai 14, 2021

CYHOEDDI’R ENILLYDD 

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi¬†yn ystod wythnos Eisteddfod T¬†(Mai 21 ‚Äď Mehefin 4,2021)¬†gyda gweddill enillwyr y cystadlaethau gwaith cartref. Bydd y canlyniadau yma‚Äôn ymddangos ar¬†¬†wefan¬†yr Urdd,¬†Ap Eisteddfod T¬†a gwefan FFIT Cymru.¬†Bydd y fidio¬†llwyddianus¬†yn ymddangos ar y dudalen hon hefyd.¬†Pob lwc!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd