S4C

Navigation

Ceisiadau wedi cau!


Mae FFIT Cymru yn gyfres deledu aml-blatfform gyffrous newydd fydd yn darlledu ar S4C fis Ebrill 2018.

Bydd pump person brwdfrydig yn ceisio trawsnewid ei iechyd.

Bydd yn cael cymorth gan ein hyfforddwr personol, dietegydd a seicolegydd pob cam o'r ffordd, ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y nod.

Bydd cyfle i CHI gymryd rhan adref hefyd trwy ddilyn cynllun bwyd ac hyfforddiant arbennig ar-lein yn ystod y gyfres.

FFIT Cymru - Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid!

Y Tîm

 

Sioned Quirke BSc
Dietegydd

 

Dr Ioan Rees PhD
Seicolegydd

 

Rae Carpenter
Hyddorddwr Ffitrwydd

 

Lisa Gwilym
Cyflwynydd

8 wythnos, 5 arweinydd, 3 arbenigwr. Ebrill 2018

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Help

Os oes gennych unrhyw gwesiwn, gallwch gysylltu a'r tim cynhyrchu drwy e-bostio neu ffonio:

ffitcymru@cwmnida.tv
(01286)685300


content provided by NHS Choices