S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Arweinwyr

Nic Davies

Yn dilyn profion meddygol ym Mhrifysgol Bangor a chymharu canlyniadau dros y cyfnod o 8 wythnos, mae Nic wedi cael y gweddnewidiad mwyaf o ran iechyd. Mae lefel ffitrwydd Nic wedi cynyddu 40% ac mae ei oedran ffitrwydd wedi gostwng 20 mlynedd.

Diffyg ymarfer corff, colesterol uchel a phwysedd gwaed uchel yw’r tri phrif achos o strôc a thrawiad ar y galon, ac roedd Nic mewn perygl o’r tri pan ddechreuodd.

Yn syfrdanol, nid oes angen i Nic gymryd tabledi pwysedd gwaed uchel ers dilyn cynllun FFIT Cymru ac mae lefel ei golesterol wedi haneru! Fel pe na bai hynny’n ddigon, mae Nic hefyd wedi colli 10 modfedd o’i ganol a 12 modfedd o’i frest ar ôl colli cyfanswm o 3 st 3.5lb.

Cynllun Nic

Judith Owen

Fe gollodd Judith 1 st 6.5 lb yn ystod y gyfres, ond i Judith doedd o byth yn ymwneud â cholli pwysau yn unig. Gan ei bod yn dioddef o glefyd Crohns, ei nod oedd gwella ei hiechyd yn gyffredinol ac ennill digon o hyder i ddechrau ymarfer eto. 

Roedd ei hymdrechion gwych yn ystod y gyfres wedi gweld ei doctor yn gallu canslo un gweithrediad cynlluniedig ar gyfer llawdriniaeth ar ôl gweld ei gwelliannau a hynny oherwydd diolch i FFIT Cymru.

Cwblhaodd Judith yr Her 5k ac mae hi bellach wedi ffurfio clwb rhedeg wythnosol i sicrhau ei bod yn parhau gyda’i gwelliannau. Erbyn hyn mae oedran ffitrwydd Judith 10 mlynedd yn iau na’i hoed presennol!

Cynllun Judith

Mathew Thomas

Roedd Mathew eisiau dychwelyd i fod y person ffit oedd o’n arfer bod, ac mae bendant wedi cael y ‘bug’ yn ôl.

Ar ôl dilyn y cynllun 8 wythnos, gostyngwyd ffitrwydd oed Mathew o 20 mlynedd – i’w ddosbarth oedran ei hun, ac mae oedran ei ysgyfaint ers rhoi’r gorau i ysmygu wedi gostwng 10 mlynedd.

Collodd gyfanswm o 2 st 10 lb a chymaint a 10 modfedd oddi ar ei ganol.

Cynllun Mathew

Catherine Lewis

Mae T am “trawsnewid”, ac yn sicr fe welsom Catherine yn newid yn ystod y gyfres. Daeth y fam ifanc yn fwy hyderus, yn fwy cymdeithasol, ac yn fwy gweithgar. Collodd gyfanswm anhygoel o 2 st 2.5lb yn ystod y cynllun 8 wythnos, gan gynnwys 12 modfedd o’i ‘hips’ yn unig!

Mae ffitrwydd Catherine wedi gwella 38% ac mae hi wedi colli 20% o fraster o’i chorff. Mae FFIT Cymru am newid eich ffordd o fyw, ac mae Catherine yn benderfynol o barhau’r gweddnewidiad a ddechreuodd 8 wythnos yn ôl.

Cynllun Catherine

Leon Welsby

Nod Leon oedd colli digon o bwysau er mwyn gallu ffitio i mewn i’w hoff weithgaredd hamdden – ‘rollercoasters’ – ac mae ei daith colli pwysau wedi adlewyrchu’r math hwnnw o daith gyda llawer o emosiynau yn mynd fyny ac i lawr.

Ar ôl wyth wythnos, mae wedi colli cyfanswm anhygoel o 3 st 11.5lb a colli bron i hanner (48%) o fraster corff sydd wedi newid ei fywyd-ac yn gostwng ei risg o drawiad ar y galon-tebygolrwydd gwirioneddol oherwydd hanes y teulu os y byddai wedi parhau â’i arferion bwyta yn y gorffennol a diffyg ymarfer corff.

Cynllun Leon


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd