S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Arweinwyr

Bethan Davies

Mae Bethan yn 39 oed ac yn byw ym Merthyr Tudfil gyda’i phartner Ian a’u merch Nel sy’n 11 oed. Mae Bethan yn awyddus i osod esiampl dda i’w merch a dysgu sut i gael perthynas iach efo bwyd. 

Fysa Bethan yn hoffi mentro ar y zip wire a dringo Pen y Fan ond yn methu ar hyn o bryd oherwydd ei phwysau. Mae hi eisiau gwella’i lefel ffitrwydd a chael perthynas iach hefo bwyd.

“Dwi’n troi’n 40 yn mis Ionawr a dwi di bod fel hyn am sbel hir a dwi’n teimlo fel bod bwyd a fy mhwysau’n rheoli fy mywyd. Mae hi’n amser i fi gymryd rheolaeth o’r pethau yna.”

“Nid quick fix yw hwn, ma’ hwn yn rywbeth sy’n gorfod parau oes achos dwi ‘di treulio bron i ugain mlynedd fel nawr a ma’ fe’n amser i newid”

Cynllun Bethan

Gafyn Owen

Mae Gafyn yn 48 oed, yn byw yn Ynys Môn ac yn gweithio fel chef mewn tafarn prysur. 

Mae Gafyn yn gweld hi’n anodd bod yn drefnus efo’i ddeiet ac yn aml yn troi at fwyd cyflym sy’n fwy cyfleus iddo. Llwyddodd i golli pwysau yn ystod cyfnod y clo ond wedi methu i gadw’r pwysau i ffwrdd. 

Mae Gafyn yn yncl i 25 felly mi fydd ganddo ddigon o gefnogaeth wrth iddo ymgymryd â’r her o fod yn un o arweinwyr FFIT Cymru 2022. 

“Dwi ‘rioed di rhedeg yn fy mywyd…ond rwan dwi’n barod i roi 100% iddi”

Cynllun gafyn

Ruth Roberts

Mae Ruth yn 40 oed ac yn byw yn Abercynon. Mae’n aelod o glwb rhedeg ‘CDF Runners’ fel arweinydd ac aelod o’r pwyllgor ond yn teimlo bod ei phwysau hi’n dal hi’n ôl. Ers troi’n 40 Medi diwethaf, tydi hi ddim yn teimlo ei bod hi’n byw bywyd llawn. Mi fysa hi’n licio gallu edrych ymlaen i drefnu priodas a dewis ffrog ac yn gobeithio cael plentyn yn y dyfodol. 

“Dwi ishe dechra’ caru fy hunain eto.”

Cynllun ruth

Twm Jones

Mae Twm yn 59 oed ac yn byw yn Ynys Môn. Twm yw’r taid cyntaf i ymddangos ar FFIT Cymru efo tair wyres fach. Bydd Twm a’i wraig Bethan yn dathlu deg mlynedd o briodas mis Mai. Mi oedd Twm yn arfer chwarae rygbi i glwb rygbi Bethesda a bellach yn gofalu am anafiadau chwareuwyr yn ystod y gemau. Fe brynodd Twm feic trydan yn ystod y cyfnod clo a llwyddo i seiclo 8,500 mewn deunaw mis arno…ond yn cyfadde’ bod o ddim yn mynd allan yn aml bellach. Mae’n gobeithio gwella’i ddeiet a’i ffitrwydd ac ysbrydoli eraill wrth gymryd rhan yn y gyfres. 

“Ma genai dair wyres bach…Y crunch oedd pan ‘nath yr hynnaf ddeud wrthai “Taid ma gen ti fol ‘tha lleuad llawn”…nath y geiniog ddisgyn bo’ raid i fi drio neud rwbath amdana fo”

Cynllun twm

Wendy Thomas

Mae Wendy yn 58 ac yn byw yn Aberystwyth. Roedd Wendy yn arfer bod yn actif ofnadwy ond wedi colli’r cymhelliant i fynd ar ôl cyfnod y clo ac ers iddi gael Covid. Mae gweithio o adref hefyd wedi bod yn anodd i Wendy efo’r holl snacs yn ty ac ymarfer corff yn anodd iddi gan ei bod yn dioeddef o ‘Long Covid’. Mae hi bellach yn gweithio fel ‘Contact Tracing Officer’. Mae Wendy yn byw hefo’i merch Katie ac ar hyn o bryd sy’n gweithio fel gofalwraig mewn cartref henoed lleol.

“Pan dwi’n edrych yn y drych dwi ddim yn nabod pwy sy’n edrych nol arnai” meddai “Dwi di edrych ar ôl pawb arall ag anghofio amdano’n hun a fi’n credu bod hi’n amser i fi feddwl amdano’n hunain nawr”

Cynllun wendy


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd