S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Arweinwyr

Matthew Rees

Ar hyn o bryd, mae Matthew yn hyfforddi rygbi a phêl droed dan 9 oed ond tydi o ddim yn teimlo’n ddigon ffit i fod yn hyfforddi. Mae’r hyfforddwyr eraill yn rhedeg ar ôl y plant ond mae o’n teimlo ei fod yn sefyll wrth yr ochr. Mae Matthew wedi rhoi pwysau ymlaen yn y 6 mlynedd diwethaf o ganlyniad o gael sepsis 4 mlynedd yn ôl cyn cael clot ar yr ysgyfaint oherwydd Cofid.

Cynllun Matthew

Linette Gwilym

Mae Linette a’i theulu wedi cael 18 mis anodd iawn wrth weld Ifan yn mynd trwy driniaeth cancr. Rwan fod hynny drosodd, mae Linette eisiau troi ei sylw at wella iechyd ei hun a’r gŵr hefyd gan wybod mai dim ond un aren sydd gyda Ifan, tase rhywbeth yn digwydd eto – mae hi eisiau bod yn y cyflwr gorau posib fel bod hi neu Iolo yn gallu bod yn roddwyr. Mae hi’n ystyried ei hun yn berson positif iawn ond wedi colli hyder.

Cynllun Linette

Kelly O’Donnell

Mae Kelly wedi bod yn dysgu dawnsio hefo ‘Angylion Kelly’ am 24 mlynedd, tan rhoi gorau iddi flwyddyn diwethaf. Mae hi’n fam brysur i 4 o hogiau ac yn agos iawn efo’i theulu. Roedd hi’n arfer bod yn actif iawn ond yn ei chael hi’n anodd ffeindio’r amser rwan.

Cynllun Kelly

Dylan Parry

Mae Dylan o Gaernarfon yn wreiddiol ond wedi symud i’r de yn 2021. Mae’n disgrifio’i hun fel person bybli sy’n licio tynnu coes – ei hun fwy na dim! Mae’n berson cyhoeddus sy’n licio rhoi gwen ar wynebau pobl ond adref, mae o’n fwy tawel a dwys. Mae o hefyd yn aelod o gôr CF1.

Cynllun Dylan

Andrea Davies-Tuthill

Mae Andrea wedi gorffen triniaeth am gancr y fron yn ddiweddar ac yn awyddus i gael ei iechyd a’i chryfder yn ôl gan bod hi rwan methu gwneud ymarfer corff fel oedd hi’n arfer gwneud. Mae’i sgiliau hi fel nyrs theatr hefyd wedi bod yn ddefnyddiol hefo’i gwaith yn y Fyddin Wrth Gefn, sydd wedi gweld hi’n mynd i Afghanistan i drin pobl gyffredin a milwyr.

Cynllun Andrea


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd