S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Y Tîm

Dietegydd: Sioned Quirke BSc

Sioned Quirke yw’r Rheolwr ar yr unig wasanaeth gor-dewdra yng Nghymru. Bydd hefyd yn darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ar faes gor-dewdra. Er yn byw ym Mhontyclun ger Llantrisant bellach, daw’n wreiddiol o Fethel ger Caernarfon.

Y mae Sioned yn gweithio gyda chleifion sydd â’u BMI dros 50, ac sydd â phroblemau dwys. Gydag elfen o gwnsela yn ei gwaith, mae hi’n ceisio mynd at wraidd y broblem sydd wedi achosi’r gor- dewdra yn y lle cyntaf. Mae Sioned yn gofrestredig gyda’r HCPC (Health and Care Professionals Council).

“Mae’n rhaid i bawb fwyta, a gwyddom fod bwyd yn effeithio ar ein hiechyd mewn cymaint o ffyrdd, ond gall hefyd ein helpu ni i reoli clefydau. Dwi hefyd wrth fy modd efo bwyd, felly, i mi, mae bod yn ddietegydd yn nefoedd.”

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd