S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Y Tîm

Dietegydd: Sioned Quirke BSc

“Dyda chi ddim angen ‘deiet’ i golli pwysau a ‘dyda chi ddim angen cyfyngu eich hun na stopio mwynhau bwyd. Yn ystod cyfres FFIT Cymru, naetho ni brofi bod bwyta’n iach a bod yn ofalus o faint rydym ni’n ei fwyta yn ffordd llwyddiannus o golli bwysau ac i’w gadw i ffwrdd.”

Mae Sioned Quirke yn ddietegydd cofrestredig ac un o’r arbenigwyr blaengar Cymru ar reoli pwysau. Mae hi’n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fel Pennaeth Gwasanaeth Maeth a Deieteg ac hefyd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar faes gor-dewdra. Mae Sioned yn gweithio gyda chleifion sydd â’u BMI dros 50, ac sydd â phroblemau dwys. Gydag elfen o gwnsela yn ei gwaith, mae hi’n ceisio mynd at wraidd y broblem sydd wedi achosi’r gor-dewdra yn y lle cyntaf.

Mae Sioned yn angerddol iawn am ei gwaith,wrth ei bodd efo bwyd ac yn caru addysgu pobl am bwer maeth ar y corff. Mae Sioned yn gofrestredig gyda’r HCPC (Health and Care Professionals Council).

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd