S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Y Tîm

Hyfforddwr Ffitrwydd: Rae Carpenter

Hyfforddwr Personol a Ffitrwydd yw Rae Carpenter sy’n wreiddiol o Gaerdydd, ond bellach yn byw yn Y Barri. Hefyd yn actores a chyflwynydd, mae wedi ymddangos droeon ar radio a theledu yng Nghymru a thu hwnt, a bu’n arbenigwr ffitrwydd a iechyd ar raglenni Radio Cymru.

Mae Rae yn gyd-berchennog ar gwmni ‘Love the Life You Live Fitness and Wellbeing’, sy’n cynnal 50 dosbarth iechyd a ffitrwydd yn fisol, yn ogystal a gosod her misol arlein i bobl ar draws y byd. Creodd raglen codi pwysau arbennig ar gyfer merched o’r enw LIFT, ac yn 2016 bu’n hyfforddi tîm o ferched dewr roedd wedi cwffio cancr y fron.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd