S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Y Tîm

Cyflwynydd: Lisa Gwilym

Lisa Gwilym ydi cyflwynydd FFIT Cymru.

Mae’r gyflwynwraig brofiadol aml-gyfrwng, sydd yn wreiddiol o Henllan, Dinbych ond bellach yn byw yn Y Felinheli, yn edrych ymlaen at yr her ac yn barod i fod yn ffrind cefnogol i’r pump fydd yn cymryd rhan yn y gyfres.

“Mae’r ymateb i ymgyrch FFIT Cymru wedi bod yn wych hyd yn hyn, a dwi wir yn edrych ‘mlaen at gael dechre. Mae ‘na gyfnod cyffrous iawn o’n blaenau wrth i ni gyd fanteisio ar gyngor a chymorth yr arbenigwyr i drawsnewid ein bywydau, a mi fydd yn fraint i mi gael chware rhan bach yn siwrne y pump a’u cefnogi ar hyd y ffordd.”

Yn meddu ar radd Seicoleg o Brifysgol Caerdydd, mae Lisa yn barod i fod yn glust ac yn gefn i’r pump fydd ar daith o newid eu bywyd er gwell. Bydd hefyd yn dod i wybod mwy am rai ymgyrchoedd iechyd yng Nghymru fydd yn digwydd yn ystod y Gwanwyn.

Mae Lisa hefyd yn lais adnabyddus i wrandawyr Radio Cymru a Radio Cymru 2 a bydd yn annog pobl i yrru awgrymiadau o draciau cerddoriaeth ati yn ystod y gyfres – caneuon delfrydol i gyd-fynd ag ymarfer corff. Bydd mwy o wybodaeth am hyn adeg darlledu y gyfres.

Gallwch ddilyn profiadau FFIT Cymru Lisa a’i thaith ffitrwydd bersonol ar ei ffrwd Instagram – @lisagwilym

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd