S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Y Tîm

Cyflwynydd: Lisa Gwilym

Roedd cael bod yn ran o daith trawsnewid pump Arweinydd y gyfres gynta’ o FFIT Cymru yn rywbeth fydd yn aros efo fi am amser hir. Dwi’n hynod ddiolchgar i bob un ohonynt am adael ni mewn i’w bywydau ac am fynd amdani efo’r cynllun, a braint oedd cael cyhoeddi canlyniadau’r glorian bob wythnos yn y stiwdio a bod yno i’w cefnogi. Dwi’n annog pawb i wrando a dilyn cyngor ein Arbenigwyr – Rae, Sioned a Dr Ioan – symud mwy, bwyta’n iach a newid eich ffordd o feddwl – er mwyn byw bywyd hapus a gwell.
Fedrai’m disgwyl i gyfarfod ein 5 Arweinydd newydd a chael bod yn ran o’r siwrne gyffrous sydd o’u blaenau. Mae’n gyfle gwych ac yn gynllun sy’n gweithio, a mi fyddai yno pob cam o’r ffordd i fod yn gefn a gafael llaw. A dim ond un peth arall sydd angen i mi ddeud – Ffitrwydd, Iechyd, Trawsnewid – cadwch yn FFIT Cymru!

Mae Lisa Gwilym yn ol i gyflwyno FFIT Cymru.

Mae’r gyflwynwraig brofiadol aml-gyfrwng, sydd yn wreiddiol o Henllan, Dinbych ond bellach yn byw yn Y Felinheli, yn edrych ymlaen at yr her ac yn barod i fod yn ffrind cefnogol i’r pump fydd yn cymryd rhan yn y gyfres.

Yn meddu ar radd Seicoleg o Brifysgol Caerdydd, mae Lisa yn barod i fod yn glust ac yn gefn i’r pump fydd ar daith o newid eu bywyd er gwell. Bydd hefyd yn dod i wybod mwy am rai ymgyrchoedd iechyd yng Nghymru fydd yn digwydd yn ystod y Gwanwyn.

Gallwch ddilyn profiadau FFIT Cymru Lisa a’i thaith ffitrwydd bersonol ar ei ffrwd Instagram – @lisagwilym

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd