S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Y Tîm

Seicolegydd: Dr Ioan Rees PhD

Lle bynnag mae’r meddwl yn mynd, mae’r corff yn dilyn”. Ac felly mae gofalu am ein hiechyd-meddwl a’n lles-emosiynol yn hanfodol bwysig er mwyn byw bywyd llawn, hapus ac iach. Fel seicolegydd a chystadleuydd Ironman, rwyf wedi darganfod fod datblygu meddylfryd cadarnhaol a gwydn yn helpu pobl i gyflawni mwy nag y credent oedd yn bosibl.

Yn enedigol o Gaerfyrddin, bydd gwrandawyr Radio Cymru wedi ei glywed droeon yn trafod materion seicolegol ar raglenni’r orsaf. Y mae’n Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegwyr Prydain ac yn Seicolegydd Cofrestredig gyda’r HCPC (Health and Care Professionals Council).

Wedi trawsnewid ei fywyd ei hun yn 2008, drwy fwyta’n iach ac ymarfer corff, collodd 6 ston dros gyfnod o 9 mis a chwblhau ei dreiathlon Ironman cyntaf. Erbyn hyn, mae wedi cwblhau chwech Ironman. Y mae’n cael pleser a boddhad proffesiynnol a phersonol bellach o gyfuno ei brofiadau gyda dulliau seicolegol i helpu eraill i ddarganfod ffordd o fyw yn iach, er gwaethaf holl heriau bywyd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd