S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Y Tîm

Seicolegydd: Dr Ioan Rees PhD

Yn enedigol o Gaerfyrddin, mae Dr Ioan Rees bellach yn byw ym Mhen Llyn. Bydd gwrandawyr Radio Cymru wedi ei glywed droeon yn trafod materion seicolegol ar raglenni’r orsaf. Y mae’n Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegwyr Prydain ac yn Seicolegydd Cofrestredig gyda’r HCPC (Health and Care Professionals Council).

Wedi trawsnewid ei fywyd ei hun yn 2008, drwy fwyta’n iach ac ymarfer corff, collodd 6 ston dros gyfnod o 9 mis a chwblhau ei dreiathlon Ironman cyntaf. Erbyn hyn, mae wedi cwblhau chwech Ironman. Y mae’n cael pleser a boddhad proffesiynnol a phersonol bellach o gyfuno ei brofiadau gyda dulliau seicolegol i helpu eraill i ddarganfod ffordd o fyw yn iach, er gwaethaf holl heriau bywyd.

“‘Rwy’n cael pleser a boddhad proffesiynnol a phersonol yn awr o gyfuno fy mhrofiadau gyda dulliau seicolegol i helpu eraill i ddargnafod ffordd o fyw yn iach er gwaethaf holl heriau bywyd.”

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd