S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

FFIT Cymru - Yma i'ch helpu!


FFIT Cymru - y gyfres all helpu pobl i gadw'n iach, yn gorfforol ac yn feddyliol. Wrth i bawb geisio addasu eu ffordd newydd o fyw tra adref yn ein cartrefi ac ymdopi ar wahan i'n teuluoedd a'i ffrindiau, bydd cyfres 2020 'chydig yn wahanol! Bydd Lisa Gwilym yn darganfod mai trwy gymryd camau bychain, a newidiadau yn ein bywyd dyddiol y gall ein helpu i fyw bywyd iachach. Gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, byddwn ni’n dilyn pump o bobl o bob cwr o Gymru sydd eisiau byw bywyd iachach gyda help ein tri arbenigwr: y dietegydd Sioned Quirke, hyfforddwr personol Rae Carpenter a’r seicolegydd Dr.Ioan Rees . Bydd ein harbenigwyr yn rhoi cyngor pob cam o'r ffordd ar sut i gadw'n ffit tra adref, resetiau bwyd iach syml, a gofalu am lês a iechyd meddwl. Mewn cyfnod sy’n heriol ac ansicr i bawb, bydd FFIT Cymru yma i gynnig cysur i bawb a bydd posib i CHI gymryd rhan adref hefyd trwy ddilyn y cynllun bwyd a ffitrwydd arbennig.

Y Tîm

 

Lisa Gwilym
Cyflwynydd

 

Rae Carpenter
Hyfforddwr Ffitrwydd

 

Sioned Quirke BSc
Dietegydd

 

Dr Ioan Rees PhD
Seicolegydd

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd