S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Mae eich taith trawsnewid ar fin dechrau

FFIT Cymru 2019


Ffitrwydd, Iechyd, Trawsnewid! Mae FFIT Cymru yn ôl ac yn chwilio am Arweinyddion newydd ar gyfer 2019!

Rhyngddynt, collodd pum Arweinydd 2018 13 stôn 7 pwys ac ysbrydoli Cymru i fyw bywyd iachach - allwch chi wneud yr un fath?

Os ydych chi'n meddwl mai rŵan ydi'r amser i chi drawsnewid eich bywyd, ac eisiau i'r flwyddyn hon fod eich blwyddyn CHI i fod yn fwy ffit ac iach - yna rŵan ydi'r amser i fynd amdani!

I ymgeisio, cliciwch yma a dilyn y cyfarwyddiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs ffoniwch un o griw FFIT Cymru ar (01286) 685300 (EST 255) neu e-bostio ffitcymru@cwmnida.tv.

Y Tîm

 

Lisa Gwilym
Cyflwynydd

 

Rae Carpenter
Hyfforddwr Ffitrwydd

 

Sioned Quirke BSc
Dietegydd

 

Dr Ioan Rees PhD
Seicolegydd

7 wythnos, 5 arweinydd, 3 arbenigwr. Ebrill 2019.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd